Båtdelar - Förtöjning och ankare - Schacklar, förtöjning